FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Invitation for Sealed Quotation (ISQ) Second time Publication Date 2079/12/10 (24 March,2023)

७९/८० 03/24/2023 - 20:07

जानकारी गराईएको सम्बन्धमा।।

७९/८० 03/23/2023 - 14:41

बोलपत्र आह्वानको सूचना। Invitation For E-Bids! First Publication Date 2079-12-08 (22 March,2023)

७९/८० 03/22/2023 - 10:35

Notification of Award!

७९/८० 03/16/2023 - 18:11

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सम्बन्धि सूचना।। प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७९।११।१९

७९/८० 03/03/2023 - 13:39

सूचना।। (Invitation for Sealed Quotation (ISQ)!

७९/८० 02/28/2023 - 20:06

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना।। (Invitation for e-Bids!) प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७९।११।१२ गते।

७९/८० 02/24/2023 - 14:21

Subject: Notification of Award!

७९/८० 02/23/2023 - 18:12

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।। प्रकाशित मितिः२०७९।११।०३

७९/८० 02/15/2023 - 16:37

Invitation For Sealed Quotation (ISQ) Second Date of Publication: (12 February,2023)

७९/८० 02/12/2023 - 18:57

Pages