FAQs Complain Problems

८०/८१

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको वडा स्तरीय मिलिजुली समूह गठन गर्ने सम्बन्धी सूचना !!!

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको वडा स्तरीय मिलिजुली समूह गठन गर्ने सम्बन्धी सूचना !!!

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना !!!

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना !!!

Pages