FAQs Complain Problems

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व. २०७८-०७९ को बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन.pdf ७८-७९ Tuesday, January 10, 2023 - 08:12
आ.व. २०७८/०७९ को प्रगति प्रतिवेदन समिक्षा-दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका ७९/८० Monday, January 9, 2023 - 15:36 PDF icon 4.2.4.2..७८७९ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन समीक्षा.pdf.pdf, PDF icon 4.2.4 राजश्व प्रतिवेदन २०७८-२० ७९ .pdf.pdf, PDF icon 4.2.4.2 प्रधानमन्त्री कार्यक्रम वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन ०७८-०७९ .pdf.pdf, PDF icon 4.2.4.2 महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक वार्षिक प्रतिवेदन ८८९० .pdf.pdf, PDF icon 4.2.4.2 शिक्षा शाखा वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन.pdf, PDF icon 4.2.4.2 सामाजिक सुरक्षा वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन ७८-७९.pdf, PDF icon 4.3.3 (3) कृषि तथा पशु विकास कार्यक्रमको बार्षिक भौतिक प्रगति प्रतिवेदन ०७८-०७९.pdf
आ.व. २०७५/०७६ को बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७६/७७ Thursday, January 23, 2020 - 20:45 PDF icon आ.व. २०७५-०७६ को बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन.pdf
दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको आ.व. २०७४/०७५ को प्रगती विवरण ७५/७६ Wednesday, March 27, 2019 - 18:13 PDF icon दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको आ.व. २०७४ ०७५ को प्रगति विवरण-min.pdf