FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको आ.व. २०७७/७८ को दररेट ७७/७८ 10/12/2020 - 19:11 PDF icon Diprung DarRate FY 2077-78.pdf
दिप्रुङ चुईचुम्मा गाँउपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७७ ७७/७८ 09/10/2020 - 17:56 PDF icon दिप्रुङ चुईचुम्मा गाँउपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७७.pdf
दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७७ ७७/७८ 09/10/2020 - 17:52 PDF icon दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७७.pdf
दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन २०७७ ७७/७८ 09/10/2020 - 17:42 PDF icon दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका शिक्षा ऐन २०७७.pdf
दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन, २०७७ ७६/७७ 09/10/2020 - 17:33 PDF icon दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन, २०७७.pdf
दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाको तथ्याङ्क तथा अभिलेख व्यवस्थापन ऐन, २०७७ ७६/७७ 09/10/2020 - 17:30 PDF icon दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाको तथ्याङ्क तथा अभिलेख व्यवस्थापन ऐन, २०७७.pdf
एफ.एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) गर्न बनेको ऐन, २०७७ ७६/७७ 09/10/2020 - 17:25 PDF icon एफ.एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) गर्न बनेको ऐन, २०७७.pdf
दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७७ ७६/७७ 09/10/2020 - 17:22 PDF icon दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७७.pdf
दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाको पूर्वाधार विकास व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन , २०७७ ७६/७७ 09/10/2020 - 17:16 PDF icon दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाको पूर्वाधार विकास व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन , २०७७.pdf
दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाको कृषि विकास ऐन , २०७७ ७६/७७ 09/10/2020 - 17:12 PDF icon दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाको कृषि विकास ऐन , २०७७.pdf

Pages