FAQs Complain Problems

पूर्व पदाधिकारीहरु

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
भुपेन्द्र राई अध्यक्ष rai.bhupendra01@gmail.com 9851247166
सपना राई उपाध्यक्ष rsapana815@gmail.com 9842804732
शम्सेर बहादुर कार्की वडा अध्यक्ष १ नं. वडा, याम्खा ९८६६५४३१९४
भिम बहादुर खत्री वडा अध्यक्ष २ नं. वडा, डाडाँगाँउ 9843564252
इन्द्र बहादुर बस्नेत वडा अध्यक्ष ३ नं. वडा, छाेरम्बु ९८६२८१४१७७
पूर्ण बहादुर खड्का वडा अध्यक्ष ५ नं. वडा, सप्तेश्वर छितापाेखरी 9819745020
धन बहादुर मगर वडा अध्यक्ष ७ नं. वडा, टेम्मा ९८६६५४३१९४
सत्यवती राई कार्यपालिका सदस्य वडा नं. १ याम्खा ९८०४७६७०३३
बुद्धमाया बि.क. कार्यपालिका सदस्य वडा नं. २ डाँडागाउँ ९७४३०८६१५७
सिता राई कार्यपालिका सदस्य वडा नं. ३ छोरम्बु ९८१४७९०६८१
ज्ञान बहादुर माझी कार्यपालिका सदस्य वडा नं. ४ बतासे ९८४२५३९९५०
रमा खड्का कार्यपालिका सदस्य वडा नं. ५ सप्तेश्वोर छितापोखरी ९८६१३७२६६२
चन्द्रकला राई कार्यपालिका सदस्य वडा नं. ७ टेम्मा ९८६२८६३३६५
हरि बहादुर बिस्ट वडा सदस्य वडा नं. १ याम्खा
नारायण प्रसाद श्रेष्ठ वडा सदस्य वडा नं. १ याम्खा
शान्ता मुग्राती वडा सदस्य वडा नं. १ याम्खा
रमेश कुमार खड्का वडा सदस्य वडा नं. २ डाँडागाउँ ९८४९१५१०५३
यदुनन्द सिग्देल वडा सदस्य वडा नं. २ डाँडागाउँ ९८६१३९५४०३
इन्द्र कुमारी भुजेल(राई) वडा सदस्य वडा नं. २ डाँडागाउँ ९८४३००७५४४
मनमाया बि.क. वडा सदस्य वडा नं. २ डाँडागाउँ ९८११७५३१७९
तुलस कुमार राई वडा सदस्य वडा नं. ३ छोरम्बु 9819317475
लिला बहादुर तामाङ वडा सदस्य वडा नं. ३ छोरम्बु ९८०५९०१०५५
सिता रम्तेल वडा सदस्य वडा नं. ३ छोरम्बु ९८२५७१२१९३
राज बहादुर राई वडा सदस्य वडा नं. ४ बतासे ९८६२८१८४९१
रमा बि.क. वडा सदस्य वडा नं. ४ बतासे ९८४२९४२७५६
अमृत गिरी वडा सदस्य वडा नं. ५ सप्तेश्वोर छितापोखरी ९८२५७७४८८५
छात्र बहादुर खड्का(कबित) वडा सदस्य वडा नं. ५ सप्तेश्वोर छितापोखरी ९८०७७८४५८१
रेनुका कुमारी बि.क वडा सदस्य वडा नं. ५ सप्तेश्वोर छितापोखरी ९८६२९७९४१३
युवराज तामाङ वडा सदस्य वडा नं. ६ छितापोखरी ९८१४७८८१२८
चन्द्र ब. तामाङ वडा सदस्य वडा नं. ६ छितापोखरी
जानुका कामी वडा सदस्य वडा नं. ७ टेम्मा ९८२४७६०७९१