FAQs Complain Problems

गाउँपालिका र नेपाल कृषि सेवा विकास कार्यक्रमको साझेदारीमा संचालन हुने कार्यक्रमहरु खाद्यान्न, स्थानीय जातको बाख्रा(खरी) तथा प्रजनन योग्य बोयर जातको बोकाहरु खरिद गरी वितरण गर्न सम्झौता सम्पन्न

जन प्रतिनिधि