FAQs Complain Problems

विवाह दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
प्रक्रिया मिलाई आएको खण्डमा सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
स्थानीय पञ्जिकाधिकारी
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
३५ दिन भित्र भए नि:शुल्क अन्यथा १००|-
आवश्यक कागजातहरु: 

१) दुलाहादुलहीको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी
२) कुनै एक जना विदेशमा रहेमा विदेश स्थित राजदुतावासबाट प्रमाणित अधिकृत वारेसनाम
३) दुलाहा वा दुलही नभएमा अदालतबाट भएको नाता कायमको कागज
४) दुवै जनाको हालै निचेको अटो साईजको फोटो

जन प्रतिनिधि